Vishwananda - życiorys

Vishwananda - życiorys

Data dodania: 2011-07-09 22:34:02, Dodane przez: Zoreal
Vishwananda - życiorys
Oryginalny obraz: http://bhaktimarga.org/sites/default/files/users/kuru/swami7.jpg
Śri Swami Vishwananda urodził się w 1978 r. w rodzinie hinduskiej i szybko stało się jasne, że nie jest zwyczajnym dzieckiem. Od najmłodszych lat żył w świadomej obecności Boga i świętych. Nie był zainteresowany zwykłymi dziecięcymi zabawami. Każdą wolną minutę spędzał modląc się, odwiedzając świątynie i odprawiając rytuały.


 W wieku pięciu lat po raz pierwszy doświadczył odwiedzin swojego Guru, Mahavatara Babadżiego. Zaczęły się wokół niego pojawiać cuda i różne zjawiska, a mądrość i pełen miłości charakter wskazywały na Jego duchową wielkość (czytaj więcej). Z czasem, Jego wyjątkowa osobowość zaczęła przyciągać coraz więcej ludzi, którzy odwiedzali Go w poszukiwaniu błogosławieństwa i porady. Początkowo miało to miejsce tylko na Mauritiusie, a gdy zaczął regularnie podróżować - również i w innych krajach. Zakończywszy swą edukację, Swami oddał się całkowicie powołaniu bycia nauczycielem duchowymi zaczął przyjmować zaproszenia z różnych części świata. W 1998 roku po raz pierwszy odwiedził Europę, a kilku Jego nowych przyjaciół, z których wielu zostało później Jego uczniami, zaczęło przyjeżdżać do Niego na Mauritius. Pomimo, że Swami do tej pory był głównie oddany hinduizmowi i często śpiewał bhadżany do późnej nocy, zaczęła się w Nim budzić chrześcijańska strona duchowości. Począwszy od roku 1999 całkowicie się w nią zanurzył i odłożył na pewien czas wschodni aspekt duchowości. Zaczął miewać chrześcijańskie doświadczenia mistyczne. W tamtym okresie dała też o sobie znać niezwykła miłość Swamiego do chrześcijańskich świętychi ich nauk, przepełnionych bezwarunkową miłością i akceptacją. Po pewnym czasie rozpoczął kolekcjonowanie relikwii, chcąc przywrócić do ludzkiej świadomości przesłanie, które niosą, a także dać ludziom sposobność do składania czci wielkim świętym. Swami Vishwananda czuje silną więź zarówno ze świętymi chrześcijańskimi, jak i duchowymi mistrzami Wschodu. Studiuje ich biografie i nauki, a następnie przekazuje tę wiedzę innym.


 Ogromną radość sprawia mu śpiewanie pieśni oraz malowanie ikon, a także opowiadanie historii o świętych, których życie jest przykładem prawdziwego oddania Bogu i źródłem inspiracji dla adeptów duchowości. Czynności takie jak: malowanie ikon, odprawianie różnych ceremonii, modlitwa i śpiew pomagają pogłębić nasz wewnętrzny kontakt z tym Boskim aspektem, któremu dana aktywność jest dedykowana.

“Święci kochają wszystkich jednakowo. Oni wiedzą, że każdy jest częścią Boga i Jego stworzenia. Dla nich nie istnieje podział na rasy, kultury czy religie. Powinniśmy brać z nich przykład. Nasza planeta i wszelkie życie na niej powstało dzięki miłości, jest podtrzymywane miłością i do miłości powróci.”

 Na przestrzeni lat, wokół Swamiego zebrała się grupa utalentowanych muzyków i malarzy. Razem skomponowali i nagrali wiele pieśni oraz namalowali dziesiątki pięknych ikon. Swami Vishwananda jednoczy wszystkie kultury i religie, dzięki czemu między tradycjami Wschodu i Zachodu powstała harmonijna równowaga. Naturalna łatwość, z jaką Swami łączy elementy tradycji zachodniej z duchowością hinduizmu, pozwala ludziom doświadczać Boskości w bardzo osobisty sposób, bez względu na ich kulturę, płeć czy wiek. Dla ludzi otaczających Swamiego stało się naturalne, by celebrować Boskość w sposób wielowymiarowy, doceniając bogactwo naszego wspólnego duchowego dziedzictwa.

“Wszyscy jesteśmy braćmi I siostrami, pochodzącymi od tego samego Boga. Naszą prawdziwą tożsamością, skrytą za emocjami i myślami, skoncentrowanymi na życiu codziennym, jest dusza, nasza prawdziwa Jaźń. Chcąc osiągnąć zewnętrzną jedność ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, musimy najpierw osiągnąć wewnętrzne zjednoczenie ciała, umysłu i duszy. Musimy zaakceptować i kochać siebie takich, jakimi jesteśmy teraz – z naszym ciałem fizycznym, emocjami i myślami, równocześnie starając się dotrzeć do Duszy. Ludzie powinni pamiętać, że wszyscy pochodzą z tego samego źródła i do niego powrócą.”

 W latach 2000-2001, Swami Vishwananda inaugurował na Mauritiusie kaplicę poświęconą Matce Boskiej, znajdującą się w sąsiedztwie świątyni dedykowanej hinduskiemu świętemu Śri Szirdi Sai Babie. Odtąd, zaczęły powstawać także inne ośrodki duchowe na całym świecie.


 Pod koniec roku 2004 zakupiona została posiadłość w małej, niemieckiej wsi Steffenshof i w ten sposób Swami, wraz z garstką przyjaciół i uczniów, założył pierwsze duchowe centrum poza granicami Mauritiusa. Na początku był to po prostu dom dla jego przyjaciół i rodziny z Europy, jednak miejsce to szybko zamieniło się w Aśram, gdyż w roku 2005 Swami inicjował do tradycyjnego życia klasztornego wielu ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić swoje życie Bogu. Począwszy od roku 2005, Swami zaczął odwiedzać liczne kraje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce i Azji, aby rozpowszechniać swe przesłanie o uniwersalnej, Boskiej miłości.


 Swami zabrał swoich przyjaciół i rodzinę „w podróż po wszelkich barwach i odcieniach duchowości”. To zagłębiał się w świadomość Kryszny, to w świadomość Chrystusa, jednocześnie utrzymując łączność z wieloma świętymi, aby następnie skoncentrować się na takich osobistościach jak: Śri Czeitanja, Matka Maryja, Śivia, sufizm, Boska Matka Durga, Hanuman, Szirdi Sai Babia… listę można by kontynuować.


 Na początku roku 2006, Swami Vishwananda założył duchowy zakon Bhakti Marga, który łączył w sobie elementy hinduizmu i chrześcijaństwa. Wspólnota opierała się na naukach Świętych Pism, takich jak: Bhagavad Gita, Biblia, oraz inne ponadczasowe nauki różnych świętych i mędrców.


„Na przestrzeni dziejów pojawiło się wielu nauczycieli, świętych i mędrców. Ich przesłanie było jednakowe w swej istocie, jednakże ubrane w różne słowa, języki i tradycje. To, czego brakuje w tym świecie, to nie nauki o urzeczywistnieniu Boga, ale wola, by rzeczywiście zagłębić się w siebie i wprowadzić te nauki w życie. Szczególnie w dzisiejszych czasach istnieje wiele rozrywek prowadzących do „zewnętrznych przywiązań”, które są ograniczone, a ich utrata stale powoduje cierpienie. Ludzie powinni uświadomić sobie swoje „wewnętrzne przywiązania”, które są wieczne i nie powodują cierpienia. Bóg istnieje zawsze - jak słońce przeświecające przez okienną szybę. To od nas zależy, czy odsłonimy zasłony i otworzymy okno.” Zakon był w wielu aspektach tradycyjny i uwzględniał pewne elementy zasad i struktur, istniejących w innych, klasycznych zakonach. W związku z tym, we wspólnocie Bhakti Marga pojawiła się tendencja do wynoszenia Swamiego na piedestał.


 Jesienią 2008 roku, Swami rozwiązał zakon. Po tym, jak uczniowie doświadczyli tradycyjnego modelu klasztornego i relacji Guru-uczeń, Swami zmienił swoje podejście. Zmiana ta nie dla każdego okazała się komfortowa, ponieważ nie spełniała ludzkich oczekiwań, jednakże nie było to działanie przypadkowe. Swami chciał rozwiązać tradycyjny zakon, który sam powołał, aby stworzyć inny model wspólnoty duchowej, oparty bardziej na indywidualnej odpowiedzialności i zgodny z duchem współczesnych czasów. Wspólnota ta miałaby kłaść mniejszy nacisk na zewnętrzną formę guru (często na piedestale), a większy na poszukiwanie przez jej członków/rezydentów „boskości wewnątrz siebie”, pod przewodnictwem zewnętrznego guru, który pomaga zbalansować świadomość swoich uczniów i wielbicieli. Wszystko to wydarzyło się w trakcie przeprowadzki ze Steffenshof to większego ośrodka w pobliżu Frankfurtu i Wiesbaden, położonego w wiosce o nazwie Springen. Po „okresie Steffenshof”, Springen naznaczyło początek nowego rozdziału, nowej epoki.


 Aby dokonać tej przemiany, Swami zszedł z piedestału, na który wynieśli go liczni uczniowie. Było to konieczne, by w miejsce projektowania swoich koncepcji „Boskości” głównie na zewnętrznego guru, umożliwić uczniom i wielbicielom poszukiwanie „Boskości wewnątrz siebie”. To oznaczało radykalne odejście od tradycyjnej relacji Guru-uczeń. W zaistniałej sytuacji, niektórzy z uczniów mieli okazję wyjść ponad dualizm: dobre/złe, jasne/ciemne, radość/smutek i wznieść się do Boskiej Miłości w swym sercu. Z perspektywy czasu, ten intensywny okres okazał się bardzo korzystny, dając szansę na mocniejsze skupienie się na wewnętrznym spotkaniu z własną Jaźnią. Codzienne życie w Centrum także uległo znacznej zmianie. Skoncentrowanie na Swamim zmniejszyło się na korzyść bardziej naturalnego i zrównoważonego sposobu honorowania Jego obecności. Przestały obowiązywać zewnętrzne reguły (poza tymi niezbędnymi dla funkcjonowania wspólnoty), a wraz z tym, pojawiło się więcej jasności odnośnie jednego z najmylniej interpretowanych aspektów ścieżki duchowej - celibatu, który według tradycji wedyjskiej oznacza raczej skupienie się na własnym wnętrzu, niż całkowite wycofanie się ze świata i jego uciech. Codzienne życie duchowe ponownie nabrało lekkości i radości, a ludzie zagłębili się bardziej w siebie, wsłuchując się w swoją Jaźń, wewnętrznego Guru i własne serca. Śri Pita Nilaja, gdyż tak Centrum Springen nazywane jest od 2010 roku, można określić mianem Centrum Rozwoju Duchowego otwartego dla ludzi różnych wyznań, z różnych środowisk i w różnym wieku, którzy chcą dedykować swoje życie Boskiej Miłości. Niektórzy z rezydentów prowadzą życie mnichów lub zakonnic (bez zewnętrznych ograniczeń życia klasztornego), inni pozostają w związkach, niektórzy prowadzą życie rodzinne, a jeszcze inni pracują w Centrum lub na zewnątrz, jednakże każdy z rezydentów i nie-rezydentów jest w pełni za siebie odpowiedzialny, zarówno na poziomie duchowym, jak i materialnym. Co najważniejsze, wszystkich rezydentów i nie-rezydentów łączy wspólny wewnętrzny cel – chęć zbliżenia się do Boskiej Miłości wewnątrz siebie samych. Śri Pita Nilaja usytuowane jest w szczególnym miejscu, jednakże zasada nowej formy doświadczania i wdrażania ścieżki duchowej w życiu codziennym, swoim oddziaływaniem obejmuje związaną z Centrum wspólnotę na całym świecie.  Praca Śri Swamiego Vishwanandy skupia się na udostępnianiu i nauczaniu różnych duchowych technik i praktyk, pomagających duchowym aspirantom w rozwijaniu Bhakti. Praktyki te obejmują m.in.: darshan(błogosławieństwo), codzienne modlitwy, ceremonie, takie jak: Jagna i Abiszekam, medytacja, śpiew i praktyka jogi oraz Mudry i Mantry.


 Wiosną 2007 roku, w imieniu Mahavatara Babajiego, Swami wprowadził medytacje i techniki jogi Atma Kriya oraz OM Healing. Techniki te są bardzo ważnym elementem w Jego pracy nad wspieraniem ludzi na ścieżce duchowej. W ciągu ostatnich dwóch lat, Swami inicjował wielu nauczycieli. Od lata 2009 roku, 40 nauczycieli przekazuje te techniki na trzech kontynentach.

 „Największą radością dla Mistrza jest obserwować, jak uczniowie wzrastają duchowo i sami naprawdę stają się Mistrzami”.

 Swami Vishwananda często podkreśla, że na ścieżce duchowej potrzeba wiele cierpliwości i wytrwałości. Nie powinno się oczekiwać szybkich rezultatów. Nie chce także, aby ludzie byli od Niego zależni; pragnie raczej, by pokładali ufność w Bogu i w swym wewnętrznym Guru (nauczycielu).“Zawsze powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem. Na nic zdaje się „bujanie w obłokach”; powinniśmy twardo stąpać po ziemi i wykonywać naszą ziemską pracę. Musimy cierpliwie kroczyć naprzód, z szacunkiem dla Boga i siebie samych”


 Pragnieniem Śri Swamiego Vishwanandy jest pomaganie ludziom w odnalezieniu drogi do własnego, wewnętrznego, Boskiego światła. Wielu ludzi proszących Go o radę, zarówno w sprawach duchowych, jak i tych odnoszących się do życia codziennego, jest głęboko wzruszonych spotkaniem z Nim. Zachęca On każdego, aby podążał za intuicją swego serca. Będąc uważanym za istotę pełną Boskich cech, Swami pozostaje jednocześnie istotą ludzką, która całym sercem kocha Boga i posiada umiejętność przybliżania Go innym, w sposób bardzo prosty i bezpośredni. Jest uosobieniem Bhakti i ucieleśnieniem miłości.


„Wszelkie oczekiwania przynoszą ból. Jedynym prawdziwym oczekiwaniem, jedyną prawdziwą rzeczą, której pragnie nasza dusza, jest Prawdziwa Miłość Boga. Tę „Prawdziwą Miłość Boga” możemy odnaleźć tylko poprzez oddanie w naszych sercach. Możecie iść do Mistrza i może on wskazać wam drogę. Jednakże to do was należy, aby naprawdę pragnąć Boga. Dopóki naprawdę Go nie zapragniecie, będziecie stale poszukiwali. Zawsze będziecie „jedną nogą tu, a drugą tam”.


Aby odnaleźć prawdziwą Miłość i uświadomić sobie głęboką więź z Bogiem w swoim wnętrzu, należy praktykować Bhakti - oddanie. Gdy poddacie się całym sercem i powiecie: „Boże pragnę Cię. Objaw mi się!”- wtedy Bóg się wam objawi. On nie może wam odmówić, ponieważ wasza Jaźń nie może ukryć się przed samą sobą. Ta wyższa świadomość, którą macie głęboko w sobie, może zostać objawiona, kiedy wasz umysł jest skupiony na Bogu. Zatem, pragnijcie Boga. Wołajcie z głębi serca: „Boże objaw mi się! Wiem, że jesteś gdzieś głęboko. Czasami naprawdę Cię czuję. Wiem, że tu jesteś, ale chciałbym Cię czuć nieustannie, przez cały czas”. Czyż to nie tego właśnie pragnie każdy z was - aby nieustannie czuć Miłość Boga?”

  *cytaty zaczerpnięto z różnych przemówień Swamiego
Tagi: Vishwananda, Śri Swami Vishwananda, mistrz duchowy, bhakti
Artykuły podobne do Vishwananda - życiorys:


Troszkę o mnie
Witaj. Nazywam się Tomasz Łaska. To moje imię ziemskie, tylko jeden z moich aspektów. Od lat poszukiwałem obfitości i te oto poszukiwania doprowadziły mnie do obszernej Świadomości Życia. Poznaj mnie bardziej
Zaloguj się! Po co?
Ostatnie Artykuły
Częstotliwości pracy mózguOpis częstotliwości pracy mózgu (fal mózgowych) ze wskazaniem na stany wskazujące na przejawy rozwoju duchowego.Więcej »
O jak oczekiwaniaOczekiwania: skąd się biorą, jakie są, jak wpływają na nasze życie...Więcej »
ByćDoświadczenie pewnego współczesnego gnostyka...Więcej »
Charlie Chaplin o swoim życiuSir Charles "Charlie" Spencer Chaplin przedstawia swą mądrość zebraną zapewne ze swoich doświadczeń życiowych.Więcej »
Najwyższa IstotoModlitwa z natychmiastową realizacjąWięcej »